Asterix Wiki
Advertisement
Asterix-latin

Rzymscy legioniści używają łaciny.

Łacina (łac. Latina, fr. i ang. Latin) jest rodzimym językiem Rzymian i jest on powszechnie używany na terytorium Imperium Rzymskiego oraz w jego okolicach. Język łaciński, tak samo jak galijski, jest w komiksach zapisywany "normalną" czcionką, przez co nie zawsze wiadomo, kiedy dana postać używa którego z tych dwóch języków. Można jednak zakładać że Cezar zawsze lub prawie zawsze używa łaciny, natomiast Asteriks, używa galijskiego, chyba że rozmawia z Rzymianami. Czasami niektóre łacińskie kwestie są nietłumaczone, zwykle są one znanymi sentencjami.

Zwroty i słowa łacińskie wykorzystane w komiksach[]

 • Acta est fabula, plaudite cives - Historia się skończyła, brawa, obywatele! (zwrot użyty na łożu śmierci przez Cycerona lub Katona Starszego)
 • Alea iacta est - Kości zostały rzucone
 • Aqua - woda, lub Aqua vitae - okowita, gorzałka
 • Aut Caesar, aut nihil - Albo Cezar, albo nic
 • Ave - Witaj; bądź pozdrowiony
 • Ave Caesar! Morituri te salutant! - Chwała ci, Cezarze! Idący na śmierć pozdrawiają cię! (zwrot powszechnie uważany za wypowiadany przez gladiatorów do cesarza przed każdymi igrzyskami - w rzeczywistości został wypowiedziany tylko raz przez grupę skazańców, mających nadzieję że w ten sposób uratują swoje życie).
 • De facto - w rzeczywistości (w przeciwieństwie do de iure - według prawa)
 • Ipso facto - Tym samym
 • Quid? - Co?
 • Quid novi? - Co nowego?
 • Quomodo vales? - Jak się masz?
 • Quo vadis? - Dokąd zmierzasz? (pełny zwrot: Quo vadis, Domine? - Dokąd zmierzasz, Panie? - pytanie zadane, wg legendy, przez św. Piotra do objawionego mu Jezusa. "Quo vadis" to także tytuł powieści Henryka Sienkiwicza.)
 • Sic - Więc
 • Sursum corda - Wznieście serca (fragment łacińskiej mszy)
 • Vade retro - Odejdź, cofnij się (pełny zwrot: Vade retro satana - Odejdź precz, szatanie; łaciński egzorcyzm)
 • Vae victo vae victis - Biada pokonanemu, biada pokonanym
 • Vanitas vanitatum et omnia vanitas - Marność marnością i wszystko marność
 • Veni, vidi, vici - Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem

Linki zewnętrzne[]

Advertisement